Aukeratu emateko diru kopurua

5€
10€
20€
50€
Online

Ordainketa Modua

Zure ekarpena honen alde da:

Zaporeak

19.116,00€
95% osatua
Helburua 20.000,00€

Dohaintza kontua sortu gabe egin

Zure Datuak